Compare properties

Compare

No properties found to compare.

s

Osnivanje Firme u Crnoj Gori i trošak

Nizak porez i prisustvo postojećeg sporazuma o slobodnoj trgovini stvara ogromnu trgovinsku prednost između Crne Gore- zemlje koja će uskoro postati članica Evropske Unije, i Turske. Ukoliko odlučite da osnujete firmu,dobićete priliku da se obračunate sa cijelim svijetom! Želite li zakoračiti na nova i potencijalna tržišta i obogatiti svoje poslovne aktivnosti?

Samo 1 evro je dovoljan za osnivanje kompanije u biseru Evrope, Crnoj Gori!

Zahvaljujući ekonomiji koja se brzo razvija, Crna Gora je u posljednje vrijeme postala veliki favorit investitora! Uspješno možemo završiti procedure za otvaranje preduzeća u Crnoj Gori u periodu od 3 dana. Ako osnujete firmu u Crnoj Gori, dozvola za boravak i rad koju dobijete nastavlja da se obnavlja dokle god firma posluje,pa biste na kraju 5 godina poslovanja dobili stalni boravak. Ovih dana,kada Crna Gora broji dane do kada će postati članica Evropske Unije,činjenica da imate pravo na slobodno kretanje u evropskim zemljama je još jedna prednost ako uspostavite preduzeće u Crnoj Gori i dobijete boravišnu dozvolu.

POTREBNI DOKUMENTI ZA USPOSTAVLJANJE DRUŠTVA U CRNOJ GORI

– Fotokopiju svih stranica vašeg pasoša
– Naziv firme koju ćete osnovati u Crnoj Gori i njeno područje djelovanja
– Vaša poslednja diploma
– Ako ste univerzitetski diplomac, vaš transkript sa diplomom i studentskim poslovima.
– Svoje mjesto boravka u Turskoj.

* * Ovi dokumenti će biti prevedeni na engleski jezik i biće sačinjen apostil.

– Ako želite da otvorimo vašu kompaniju pre nego što dođete, morate nam dati ovjerenu punomoć koju ćemo koristiti za otvaranje kompanije.Ako ranije otvorimo kompaniju, možemo započeti vaš rad i sesiju na dan dolaska u Crnu Goru.B18

DOKUMENTA KOJE TREBA PRIPREMITI I VAŠU PORODICU DA UZMETE DOZVOLU ZA BORAVAK I RADNU DOZVOLU

– FORMULA B sertifikat koji se uzima od uprave stanovništva (uzorak registracije braka, preuzet iz kancelarije stanovništva).
– Dokaz da niste osuđivani (Za one starije od 18 godina)
– Fotokopija svih stranica vašeg pasoša (za svakog člana porodice)
– Izvod iz uprave stanovništva.
– Ovjerena kopija vjenčanog lista
– FORMULA A Certifikat se može dobiti od Uprave za populaciju djece.
– Za svakog člana porodice, morate pokazati Vaš individualni bankovni račun na Vašem računu u Crnoj Gori kako biste pokazali da možete pokriti njihove troškove u Crnoj Gori. (10 € po osobi * 365 = 3.650 €)
* Ovi dokumenti će biti prevedeni na engleski jezik i biće sačinjen apostil.
You don't have permission to register
Whatsapp